знание
Начало > знание > Съдържание
Каква е общата конфигурация на слънчевата улична светлина?
- Apr 09, 2018 -

5 метра слънчева улична светлина, оборудвана със светлинен източник: 9 вата - 18 вата;

6 метра слънчева улична светлина със светлинен източник: 18 вата - 30 вата;

7 метра слънчева улична светлина със светлинен източник: 30 вата - 42 вата;

8 метра слънчева улична светлина, оборудвана със светлинен източник: 42 вата -60 вата;

9 метра слънчева улична светлина, оборудвана със светлинен източник: 60 вата -80 вата;

10 метра слънчева улична светлина със светлинен източник: 80-100 вата.