знание
Начало > знание > Съдържание
Видове светофар
- Apr 09, 2018 -

Светлинните светлини се състоят от червени, зелени и жълти светлини. Червената светлина показва, че преминаването е забранено, зелената светлина показва, че преминаването е разрешено и жълтата светлина показва предупреждението. Светофарните светлини са разделени на: светлини на моторни превозни средства, светлини без моторни превозни средства, светлинни пътеки, посочващи светлини (стрелки) и т.н.

Светлинният индикатор за превозното средство се използва за насочване на червените, жълтите и зелените сигнали на автомобила и се поставя на видно място на кръстовищата. Сигналната светлина на моторното превозно средство е набор от три невидирани кръгли единици от червено, жълто и зелено. Направлява движението на моторното превозно средство; сигналната лампа на лентата се състои от вилица и шарка на стрелката, за да направляват превозните средства в лентата, за да спазват инструкциите; индикаторната светлина е набор от светлини, състоящи се от червени, жълти и зелени три вътрешни стрелки. За да направят моторните превозни средства да преминат в посочената посока.