знание
Начало > знание > Съдържание
Слънчева улична лампа съображения окабеляване
- Apr 09, 2018 -

1. За да предотвратите разхлабването или падането на захранващия кабел на лампата поради дълготрайно износване или издърпване, комплектът слънчева улична лампа трябва да бъде запечатан със силиконово уплътнение върху скобата.

2. Направете добра работа при свързването на компонентите на уличните лампи, за да избегнете късо съединение вследствие обръщане на положителните и отрицателните полюси.

3. Обърнете специално внимание на свързването на акумулатора, не докосвайте клемите на акумулаторната батерия и безопасния паладий и стриктно забранявайте късо съединение на батерията. За да избегнете токов удар, не можете да докосвате едновременно положителните и отрицателните електроди на батерията.

4. В долната част на лампата трябва да се използва подходящо уплътнително устройство или силиконово уплътнение, за да се обърне внимание на външния вид.